Kontakt os på tlf.: 61 30 56 62​​

​Uvildig rådgivning til både

virksomheder og private

Tlf.: 61 30 56 62

Referencer/Presse

1

Firmaoverblik og lånesammensætning.

Da min bank mente at jeg nærmest skulle lukke mit firma, kontaktede jeg JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, som lavede en komplet opstilling over mit firma og min privatøkonomi, som vi præsenterede for min bank, incl. oplæg til et fremtidigt bankengagement/sammensætning incl. sikkerheder.

Min bank kiggede på sagen og vendte tilbage og bekræftede at det ville de gerne efterkomme.

Min konklusion er at det var en stor fordel at kontakte JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen og få et uvildigt og professionelt arbejde gjort til en fornuftig pris.

M. B.

2

Iværksætter – ny firma.

Jeg har tidligere haft egen butik med succes og solgte, ville gerne starte en ny op igen – men ak/finanskrise m.m., min daværende bank sagde Nej-tak..

Så kontaktede jeg JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, synes selv jeg havde lavet meget forarbejde.

Jeg holdte et møde med Jørn Møller Nielsen, hvor han fik det papir jeg havde lavet og vi snakkede projektet igennem.

Hurtig lavede Jørn Møller Nielsen en plan over ting vi manglede:

1. Gennem bearbejdet budget for ny virksomhed.

2. Gennem bearbejdet forretningsplan.

3. Private budgetter blev finpudset.

4. Samlet plan blev lavet, via JMN-Finansmægler kom vi i positiv dialog med 2 pengeinstitutter, som begge synes materialet var godt/flot og ville gerne ind som pengeinstitut/banktilbud.

Takket være JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen er jeg i dag selvstændig, med et godt materiale, som jeg også i dag kan bruge i min opfølgning på, at tingene går godt og som vi satte som forventninger.

Vibeke Johansen

3

Projektfinansiering.

Byggeprojekt 1700 m2

Drive-in Bageri på hjørnet af Nørrevænget og Borgergade, Silkeborg.

-Finansieringen er kørt på plads via JMN-Finansmægler.

Byens Brød Silkeborg A/S

4

Rekonstruktion.

Jeg havde været igennem en rekonstruktion af min virksomhed via min advokat, troede at finansiering via gode budgetter og sikkerheder ville være nemt, men dette måtte jeg og min advokat konstatere ikke var tilfældet.

Min advokat anbefalede mig at kontakte JMN-Finansmægler. Via yderligere gennembearbejdet materiale af JMN-Finansmægler lykkedes det. Fik via det gode materiale flere banker på banen så jeg kunne vælge rette bank-kemi.

T.F.

5

Finansiering af erhvervsejendom som også blev til bankskift.

​Jeg kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, da jeg gerne ville have et god rådgivning i forbindelse køb af erhvervbygningen, som jeg i flere år havde siddet til leje i.

Heldigvis må jeg sige både fordi, at det viste sig at jeg fik den rigtige lånesammensætning, som bevirkede at jeg har fået en billigere husleje end ved leje.

På trods af dette måtte jeg konstatere, at det viste sig at min daværende bank, ikke forstod eller ville med i denne løsning.

Hvad gjorde vi, ja JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen kontaktede flere bankforbindelser, som viste sig nærmest stod i kø for at få mit firma som kunde incl. køb af erhvervsejendom.

I dag er jeg dybt taknemmelig for Jørn Møller Nielsen gode og forståelige arbejde og skriftlige bearbejdninger – samt har fået en ny og forstående bank.

Agimex A/S - Per Davidsen.

Finansiering af erhvervsejendomme.

Undertegnede har flere erhvervsejendomme og kunne under en byggefase ikke få finansieringen på plads, selv om byggeriet var udlejet på forhånd. Jeg kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen. Takket være hans indblik og arbejde, fik vi finansieringen på plads med et godt arbejde og en professionel opstilling, samt fik finpudset andre lånefinansieringer, så vi i dag har en langt bedre likviditet og overskud.

T. J + P. J.

Gennemgang af mine kreditforeningslån og bankengagement - sammensætning.

Jeg kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, da jeg gerne vil have lidt mere oversigt over mine muligheder, nu her hvor jeg også ville køre min bilhandel i mindre målestok.

Tog en snak med Jørn Møller Nielsen hvorefter han fik de papirer han ønskede.

JMN-Finansmægler lavede en overskuelig oversigt, som både vise min formueopgørelse/lejeoversigt, idet jeg har 7 udlejningsejendomme, samt en driftsoversigt over hver enkelt ejendom.

Denne oversigt brugte Jørn Møller Nielsen i nyt møde hvor han skitserede muligheder, jeg aldrig tidligere var blevet præsenteret for.

JMN-Finansmægler indhentede nye kreditforeningstilbud – resultatet er blevet langt over mine forventninger, jeg havde en rimelig stort bankengagement, det er nu finansieret 100% via kreditforeningen.

Jeg har nu et meget pænt overskud alene på mine ejendomme, kan reelt allerede nu leve godt af dem, men ønsker fortsat at drive mindre bilhandel.

Alt i alt har jeg fået en helt fantastisk ro/oversigt og ikke mindst meget fin økonomi – så kan konsentrede mig fuldt ud med mine udlejningsejendomme og bilhandel.

Kan varmt anbefale at kontakte JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen

EJ Biler, Hammel.

6

En succeshistore -Erhvervsaftale

Hair and Body Care A/S og House of nature Aps., Erhvervsvej 2c, 8653 Them.

Tlf: 86846758.

www.hairandbodycare.dk

En succeshistorie!

Vores samarbejde med Jørn Møller Nielsen “JMN-FINANSMÆGLER”, har udviklet sig til en succeshistorie.

Vi har i de sidste 4 år været inde i en kraftig vækstperiode, som også har betydet store investeringer i biler, EDB-udstyr, medarbejdere, lagerudvidelser, et større varesortiment osv.

Vi følte at tiden var inde til at kigge på vores omkostninger og få virksomhederne 100% trimmet til tiden, også set i lyset af at den økonomiske krise måske også kunne ramme os.

Det har betydet, at vi i dag står i en helt unik situation, pga. at vores styring via ”JMN-FINANSMÆGLER” af bl.a. løbende driftsresultat, udstående fordringer, debitorforsikring, lageromsætningshastigheder, sælgeres rentabilitet, omkostningsstyring ud fra budget og behovsanalyser osv.

For os har det betydet besparelser på 1 million til 1.3 million, måske vigtigst af det hele, at vi nu har fokus på alle hjørner og kroge i firmaet.

Det er helt klart at vi kan anbefale”JMN-FINANSMÆGLER”, da vi har set samarbejdet som yderst vigtigt for os, vi er internt gode til at sælge vores produkter; men så må vi finde andre som er gode til optimering og trimning af virksomheden, udtaler adm. direktør Peter B. Andersen.

7

Firmaophør og privat overblik.

Jeg stoppede og indgik konkurs af mit firma af personlige årsager og fik JMN-Finansmægler til at gennemgå diverse personlige forpligtelser/kautioner og fik det hele afsluttet, samt hjemtaget nye kreditforeningslån, så jeg idag har fået en fin privatøkonomi – og nu nyder tilværelsen som efterlønner

Takket være JMN-Finansmægler v/ Jørn Møller Nielsen

K. N

8

Hjælp til økonomisk overblik.

Jeg havde før forsøgt hjælp til økonomioverblik, men da jeg kontaktede JMN-Finansmægler skete der ting og sager. Jørn lavede udfra de ønskede papirer et oplæg, som vi snakkede igennem og aftalte han skulle arbejde videre på. Fik i løbet af 1-2 uger aftaler med mine kreditorer, en fremtidig afvikling samt et rentefald og endda et rentebortfald.

I dag ligger der en helt klar plan over hvordan jeg i løbet af de næste 5 år bliver gældfri.

Kontakt roligt Jørn Møller Nielsen.

Jens Peter Nielsen, Silkeborg.

Hjælp til overblik over min økonomi.

Jeg blev af bekendt henvist til JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, da jeg havde svært ved at overskue min økonomi og hvordan jeg kom ud af det. Mine forældre havde kautioneret for 400.000,- kr., så det pinte mig rigtig meget.

Jørn Møller Nielsen og jeg holdte et møde, hvor jeg blev bedt om at finde forskellige papirer, JMN-Finansmægler udarbejde en oversigt som jeg pludselig kunne forstå – min økonomiske situation var ikke særlig godt, men en plan blev lagt sammen med JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen.

Jørn Møller Nielsen stillede et meget stort spørgsmål ved mine forældres kaution, Jørn Møller Nielsen bad mig lave en skriftlig sagsfremstilling – derefter havde han et møde med mine forældre hvor han gjorde det samme. Derefter var hans konklusion, at bankens spilleregler ikke var fuldt – vi aftalte et møde med min bankmand, hvor Jørn Møller Nielsen fremlagde sagen som han så den, dette ville min bankmand overhovedet ikke høre på, bankmanden blev bedt om at fremfinde hvad mine forældre havde fået af oplysning, samtidig med deres kaution.

Jeg lavede sammen med Jørn Møller Nielsen en skriftlig klage til Pengeinstitutankenævnet. Pludselig bliver jeg ringet op af en bankmand som jeg aldrig tidligere havde talt med – han ville blot sige at kautionen på 400.000,- kr. ville blive slettet omgående, hvis jeg tilbagekaldte sagen fra Pengeinstitutankenævnet. Jeg ringede straks til Jørn Møller Nielsen som jeg ene og alene kunne takke for det, vi fik skriftlig tilbagekaldelse af kautionen og klagen til Pengeinstitutankenævnet tilbagekaldt – vi vandt sagen 100%.

Efterfølgende har vi nu arbejdet med at få solgt diverse aktiver så vi kan få lavet en gældsnedskrivning af mit bankmellemværende ud fra hvad min økonomi kan magte.

TUSIND TAK via JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen slap mine forældre for at skulle indbetale 400.000,- kr., jeg stod selv for alt gælden og gældsnedskrivningsaftale med banken.

Henvend jer trykt til JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen han kan det kram.

Thomas.

​9

Gældssanering

Jeg var gået ned med et firma og fik til stadighed rykkere fra alle dem som jeg skyldte penge. Havde spurgt forskellige om gode råd til hvordan jeg kom videre for at få en afklaring med dem som jeg skyldte, men fik ingen gode løsninger og endte i fogedretten med jævne mellemrum.

Så hørte jeg om og kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, som hurtig lavede et overblik og fik sat en stopper for diverse rykkere - dem som jeg skyldte penge fik at vide at jeg havde startet gældssanering. Gældssaneringen er nu kørt igennem og alt ligger i faste rammer. Der er aftalt en månedlig opsparing i de næste 5 år til akkordafvikling.

Privat økonomi som jeg egentlig er ganske fornuftig til er nu i faste rammer. JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen har været en fantastisk støtte og har lettet mine skuldre, så jeg i dag er en fri og glad mand. Ikke mindst har han været “min” mand som har haft min fulde tillid.

J.A.

Gældssanering

Jeg kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, da jeg havde en samlet håbløs gæld på 1.418.948,73 kr., for at høre om han kunne hjælpe mig.

Nu har han hjulpen mig fra start til slut med en gældssanering:

- med alt papirarbejdet og udregninger.

-fuldt med mig hele vejen.

-udfyldelse af ansøgning om gældssanering.

-møde i skifteretten 2 gange.

-møde hos advokaten som hjalp skifteretten.

Min samlede gæld 1.418.948,73 kr. er nu ude af verden, slap med at skulle betale 5.645,00 kr. i samlet gældssaneringsopsparing – FANTASTISK.

Bliver nu snart gældfri folkepensionist, takket være JMN-Finansmægler /Jørn Møller Nielsen.

U.S.

Gældssanering.

Tak til Jørn Møller Nielsen fra JMN-Finansmægler for en perfekt gennemført gældssanering lige fra første møde og igennem hele processen, har jeg følt mig i trykke hænder. Hvilke regler jeg skulle opfylde, samt hvordan jeg fik sat skik på alle mine gældsposter indtil gældssaneringen blev indsendt. Jørn Møller Nielsen støtte igennem hele gældssaneringsgangen har været fantastisk og betrygende. At jeg så oveni kan sige en helt fantastisk slutresultat, havde en samlet gæld på 769.818,39 kr., som jeg kan og har indbetalt med samlet 6.166,- kr., det er super at være blevet gældfri – har lært meget af hele processen.

J.B.P.

Gældssanering.

Heldigvis kom jeg i kontakt med JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, efter at var kommet i håbløs gæld 1.314.899,30 kr., efter skilsmisse og tvangsauktion, samt kæmpet med regninger imens vi forsøgte at sælge men uden held, det hele er nu klaret ved at betale 10.280,- kr., er ikke til at forstå.

Jeg og min datter kan nu bygge videre på vores nye liv.

Takket være en 100% arbejde fra JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, som har kunnet vejlede mig fra første møde til sidste i skifteretten

P.A.

Gældssanering.

Jeg kom lidt tilfældig i kontakt med JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, nærmest i desperation, havde et hus som havde været til salg i 2-3 år + en byggegrund hvor det var planen at skulle bygge 2-3-4 rækkehuse på, som også havde været til salg i 2-3 år. Men alt var umulig, byggeri og salg.

Jeg synes selv jeg havde en rimelig bank.

Havde efterhånden ikke flere muligheder, solgt min motorcykel + opgjort min rimelig pæne kapitalpension.

Mit første møde med Jørn Møller Nielsen var derfor i ren panik, heldigvis kunne han sætte forskellige løsningsmuligheder op.

2/1-2011 havde han et oplæg klar og vi tog i banken, han skitserede for min bank hvilke løsningsmuligheder vi mente vi havde og ville bruge. Min bank protesterede, men fik klart i vide at det var det jeg kunne og ville, hvilket de så måtte acceptere.

Hus og grund blev sat til salg til minimum priser og skulle væk indenfor nogle få måneder, alternativ tvangsauktion, jeg ville/kunne ikke komme med flere penge. Salg lykkedes og kæmpe bankgæld efterfølgende = 1.687.304,25 kr., hvilket banken også på vores møde fik i vide ville blive løst via frivillig eller offentlig gældssanering.

Det blev offentlig gældssanering, da min bank ikke ville frivillig gældssanering. Det lyder helt vanvittig men jeg kan nu hold jul, ved at betale 16.179,- kr. engang for alle – herefter gældfri, som jeg har lånt af mine forældre – FANTASTISK – TAKKET VÆRE JMN-FINANSMÆGLER V/JØRN MØLLER NIELSEN.

Jeg kan kun sige henvend dig trygt til JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, han har en fantastisk overblik/ro til at få gjort tingene på en professionel måde – har henvist mange, som er ligeså glade ved henvendelse.

K.H.Skanderborg.

Gældssanering.

Min henvendelse til JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen har været en lang positiv oplevelse. Kontaktede ham fordi jeg kørte på den ene nødløsning efter den anden med min alt for store gæld.

Mit første møde var hvor Jørn Møller Nielsen fik et overblik, derefter gav han mig en løsningsmodel og pris, denne løsningsmodel er kørt 100% fra start til slut på en fuldstændig sikker måde, har hele tiden givet mig en god oplevelse som jeg ikke har haft i mange år.

Punkt for punkt blev gennemført, i dag står jeg som gældfri efterlønner/pensionist min gæld på 268.513,43 kr. bliver betalt ved at jeg over det næste år skal spare 20.250,- kr. op.

Jeg har i dag et rådighedsbeløb som er ganske acceptabel og fuldstændig overblik over min økonomi.

TAK er kun et lille ord til JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, samt til en pris som jeg synes er helt fantastisk.

Til andre – henvend jer trygt til Jørn Møller Nielsen – så er i i trykke hænder.

K.M.H.S.

Gældssanering.

En stor tak til JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen for et fantastisk parløb. Jørn Møller Nielsen har lige fra første møde og nu til gældsanering, været en fast holdepunkt, så jeg aldrig har været et eneste øjeblik overladt til tilfældighed. Jørn Møller Nielsen har under hele forløbet rådgiver mig på en helt fantastisk måde. Hvad vi gjorde overfor kreditorer, hvad vi skulle have styr på til ansøgning om gældssanering, samt ikke mindst under hele gældssaneringssagen. Jørn Møller Nielsen havde mere styr på reglerne end den medhjælper som skifteretten havde sat på sagen. Vi har haft en fantastisk og stille og rolig forløb med medhjælper og skifteretten.. Har fået gæld 1.044.517,30 kr. væk, ved at jeg over de næste 60 måneder skal spare 39.540,- kr. eller 659,- kr. pr. måned.

M.F. Horsens​

Gældssanering.

Jeg startede med en helt uforpligtende møde, hvor jeg havde flere personer med for at høre om der er muligheder for en gældssanering. Jeg har var sammen med de personer som jeg havde med til mødet ikke en sekund i tvivl om at vi havde fået fat i rette person. JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen havde fuldstændig styr på gældssaneringsforløbet og reglerne. Jørn Møller Nielsen har under hele gældssaneringsforløbet været min styrmand, har aldrig været i tvivl om retningen.

Tak Jørn Møller Nielsen via din store hjælp har jeg fået en gældssanering af min gæld 1.387.469,97,- kr., skal spare 3.388,- kr. op i 60 måneder i alt 203.280,- kr.. FANTASTISK LETTELSE AT VÆRE FRI FOR RYKKER/FOGEDRETTEN.

A.K, Randers

Gældssanering.

Vil du have en sikker og fast køreplan for din gældssanering, kan jeg varmt anbefale JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen. Første møde gavn mig en fantastisk ro og vished for at jeg havde fået fat i en person, som viste hvad det hele handlede om. Køreplan blev lagt: Jeg blev bedt om at finde nogle bilag, derefter bearbejde Jørn Møller Nielsen diverse ting og ny møde blev aftalt, hvor ansøgning om gældssanering lå klar til underskrift af mig. Herefter blev jeg hele tiden holdt orienteret om næste skridt: Møde i skifteretten, møde ved skifterettens medhjælper, behandling af indsigelser, afsluttende møde i skifteretten – under hele forløbet som tog godt 5 måneder var Jørn Møller Nielsen med og gav mig ro og sikkerhed for professionel arbejde. Min gæld på 417.879,15 kr. bliver saneret så jeg over de næste 5 år skal betale 106.716,00 kr. Samt har fået en ganske fornuftig økonomi og rådighedsbeløb, uden rykker/trusler/incassosager/fogedret – herligt nu kan jeg bruges min efterløn/pension-tid på dejlige fisketure.

C.S.

Tvangsauktion/Gældssanering:

Vi kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen midt i vores frustation – foran en tvangsauktion /kreditor rykker/advokater som truede med bål og brand og indkaldelse til fogedsag.

Jørn Møller Nielsen stillede straks op til et møde, hvor han fik belyst sagen og stillede en masse spørgsmål, samt så/fik forskellige papirer. Jørn Møller Nielsen skitsere flere forskellige løsningsmodeller – hvad ville vi helst i den fremtid vi nu skulle have, kom med planer for at det kunne lykkes ved en fremtidsplan.

Jørn Møller Nielsen kunne svare på alle de spørgsmål vi havde til kommende tvangsauktion – hvordan foregår en tvangsauktion/hvad skal vi.

Hvordan skal vi overfor kreditor rykker/advokater der truer. Efter mødet havde vi fået en ro/overblik over hvad vi ville. Vi kunne hurtig blive enige om at vi ville lave en aftale med JMN-Finansmægler.

Vores plan gik på at vi eller bekendt ville købe huset på tvangsauktion hvis han kunne få den til en fornuftig pris for ham og vi kunne leje – dette kunne han ikke og vi er nu kommet videre i en lejet lejlighed og har det fint med det.

Nu har vi så fået en gældssanering via en meget stor hjælp fra JMN-Finansmægler, så har nu fået en fantastisk ro og sikker køreplan at køre efter.

Kan varmt anbefale at kontakt JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen, som har styr på tingene.

M. J.

10

Tvangsauktion

Vi kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen i forbindelse med begæret tvangsauktion på vores hus. Vi afholdte et møde hvor han blev sat ind i sagen, som både bestod af restancer og mange udlæg. Jørn Møller Nielsen gav os nogle forskellige løsningsmodeller udfra vores økonomi – dette gav os nogle muligheder at vurdere udfra, samt en klar plan for at komme ud af alle vores problemer på sigt. Løsningen i vores situation blev først tvangsauktion – vi har lejet os ind ved ny ejer (skulle dermed ikke flytte som vi meget nødig ville), har også mulighed for at købe huset igen senere til aftalt pris.

Vi har nu fået gennemført gældssanering.

Vores hverdag i dag er som nat og dag fra før tvangsauktionen, vi har fået vores økonomi i faste baner og en super glad familie med overskud. Alt dette kan vi takke JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen for, har under hele forløbet været styrmand for den plan vi lagde under første møde og til en meget fornuftig pris.

Karin og Torben, Silkeborg.

11

Rentebesparelse i min bank.

JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen fik udleveret diverse papirer fra mig for at få et overblik. Jørn tog derefter med mig i banken med hans oplæg.

Resultat: Jeg fik nedsat min rente med 2,5% eller svarende til 38.000,- kr. årligt.

Fantastisk resultat og TAK.

Med venlig hilsen T.T.

12

Bankskifte

Jeg kontaktede JMN-Finansmægler for at fremskaffe de bedst mulige banktilbud, da jeg ønskede at skifte bank. Jørn Møller Nielsen lavede et oplæg og sendte til flere pengeinstitutter som vi aftalte. Fik flere gode tilbud, som helt klart via JMN-Finansmægler var presset til flotte priser m.m. Vi udvalgte 2 pengeinstitutter som vi holdte møde med på JMN-Finansmægler´s opfordring, idet Jørn Møller Nielsen også mente at det var vigtigt, at “kemien” skulle passe med vores nye bankrådgiver.

Dette er alt sammen lykkedes takket være JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen.

P. D.

13

Dødsfald - Skifteretten.

Reference: Henrik Groth, Kildevænget 3, Svejbæk, 8600 Silkeborg – Tlf.2125 6863

Jeg kontaktede JMN-Finansmægler i forlængelse af at jeg var blevet alene efter min hustrus dødsfald.

Jeg manglede overblik over økonomien både privat og for mit firma, samt pensioner og børnetilskud, det har JMN-Finansmægler meget hurtigt fået lagt i super rammer for mig.

Han har endvidere kørt mit private boskifte igennem, så jeg har skiftet forholdsvis kort tid efter at jeg er blevet alene.

Det er rart med professionel rådgivning i en svær situation, hvor man ikke selv har overskuddet til at få overblik over processen i en så indviklet sag.

Men alt har været i FASTE OG TRYKKE RAMMER og jeg kan nu forsøge at få hverdagen til at køre og have overskud til mine børn.

Jeg har allerede bestilt JMN-Finansmægler som besidder ved et forestående bankskifte, da det efter hans råd viste sig at der bliver en del penge at hente på sigt, ved at skifte til et andet pengeinstitut.

Med venlig hilsen Henrik Groth.

Hjælp til arvesag i skifteretten.

Vi kontaktede JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen i forbindelse med vores fars død.

Hvilket vi i dag er meget taknemlige for, idet vi oppe imod en boligforening som havde tømt hans lejlighed uden vores tilladelse, alle papirer var kørt på affaldspladsen.

En advokat som skifteretten havde sat på skiftesagen, som absolut ikke arbejde for vores arvesag. Heldigvis fik vi via JMN-Finansmægler en fornuftig overblik over hele sagen og i dag kan takke Jørn Møller Nielsen for, at vi i dag har fået en arv som var vores.Vi kan varm anbefale at kontakte JMN-Finansmægler v/Jørn Møller Nielsen.

Anne-Mette og Rasmus.

14

Formueformidling.

Vi kontaktede JMN-Finansmægler, da vi ikke var sikker på vores bank/pensionsrådgiver. Jørn Møller Nielsen tog en snak med os først hvor han spurgte meget ind til vores holdninger til tryghed – som han sagde – ”i skal gøre så i altid sover godt”.

Derefter tog han med os i banken/snak med pensionsrådgiver – fik handlet vores holdninger igennem. Pensionsrådgiver ville gerne holde et nyt møde om 1 år igen – der har vi bestilt JMN-Finansmægler igen – det giver os tryghed.

”Kommende pensionister som sover godt”

15

Arveplanlægning.

Vi kontaktede JMN-Finansmægler da vi havde svært ved at overskue, hvordan vi bedst sikrede, at den formue vi havde skabt, blev givet videre til vores arvinger, enten nu eller når vi ikke var her længere.

Jørn Møller Nielsen lavede en fantastisk oversigt, som viste arveafgift (hvilket kom bag på os – en formue som vi har betalt skat af), når vi ikke var her længere.

Denne oversigt og Jørn Møller Nielsen´s gode rådgivning, gav os en fantastisk overblik, samt plan for vores formue/arveplanlægning.

Vores plan har sat gang i gaver/forskudsarv, som har givet os allerede dejlige oplevelser mens vi lever.

Jørn Møller Nielsen var fantastisk til at vise og forklare og besvare vores spørgsmål.

Kontakt trygt ham.

Bedstefar og Bedstemor.

​​Pressemeddelse:

​JMN Finansmægler etablerer sig nu via lokal mand Jørn Møller Nielsen i Silkeborg kommune – Midtjylland.

​Den lokale mand er Jørn Møller Nielsen, som kender Silkeborg by/kommune og Midtjylland, via finansbranchen siden 1970, samt diverse netværk.

​JMN Finansmægler er nu klar til at yde uvildig rådgivning til virksomheder og private og dermed skabe overblik over økonomien og sørge for de bedste løsninger og priser. JMN Finansmægler kender markedet, efter mange års baggrund i den finansielle sektor.

​JMN Finansmægler tror generelt på, at uvildig rådgivning vinder frem de kommende år. Finanskrisen har betydet, at pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder, vil gøre alt for at optimere deres indtjening i den kommende periode, og det er der kun en gruppe til at betale – nemlig kunderne.

Mange virksomheder og private har i dag gæld i deres virksomhed, ejendom og bil m.v.. Ofte er låntype og renter bestemt af en bankrådgiver og det er derfor ikke sikkert, at lånene er tilpasset 100% den enkeltes økonomi. Banken og kreditforeningen rådgiver nemlig kun om deres egne produkter, da det er på denne

måde de får deres indtjening. Det er her en uvildig rådgiver kan være med til at skabe et godt overblik som er tilpasses netop din økonomi. Den rigtige sammensætning af lån kan sagtens give besparelse på kr.15.000,- årligt. Yderligere vil der også være besparelser at hente på forhandlinger om rentevilkår og gebyrer.

Det første møde med JMN Finansrådgivning er altid gratis. Dette foregår oftest hos kunden eller virksomheden. På dette indledende møde får JMN Finansrådgivning overblikket over hvilke optimeringsmuligheder der kan være. Herefter aftaler man det videre forløb med kunden.

Økonomisk rådgivning kan være mange ting. JMN Finansmægler kan blandt andet hjælpe med følgende 6 områder:

Dem som gerne vil have en uvildig gældspleje-gennemgang, såsom sammensætning i forhold til kreditforening/bank og/eller leasing og så selvfølgelig også priser og gebyrer.

Gældsramte hvordan kommer vi på rette vej.

• Private som af en eller anden årsag har fået for meget gæld/forpligtigelser i forhold til Indtægter og/eller faldende værdier.

• Rekonstruktion af nødlidende virksomheder, finanskrisen har givet omsætningsfald m.m.

Virksomhedsrådgivning, står f.eks. overfor et ny projekt, hvor opnår man optimale lånetilbud / leasingsaftale, forsikringsgennemgang og firmapensionsordninger m.m.

Virksomhedsaftale: Kan bl.a. være: Løbende regnskabsopfølgning (tæt på omsætning, omkostninger og driftsresultat) – styring af varelager og debitorer (mange bliver presset af deres pengeinstitut – risikerer tab) – gennemgang af forsikringsforhold (JMN-Finansmægler har samarbejdsaftale med uvildig forsikringsformidler).

Formuende – den uvildige og rigtige for kunden set ud fra profil/alder – ingen garanti for at finanskrise 2 ikke kan komme, eller nærmere sagt der kommer ned og opture.

Pensioner – den uvildige og rigtige for kunden, uanset pensionen størrelse skal risikoerne kendes, samt risiko i forhold til pensionstidspunkt (JMN-Finansmægler har samarbejdsaftale med en uvildig pensionsformidler).

JMN Finansmægler v/ Jørn Møller Nielsen er opvokset og boet i Sejs siden 1986, samt arbejdet i finansbranchen siden 1970 og indtil nu, hvorfor han kender finansbranchens måde at arbejde på.

Finansmæglerbranchen har og får fremover et helt naturlig marked i Danmark, som det har været i mange lande rundt omkring i verden og Europa i efterhånden mange år.

Jørn Møller Nielsen udtaler at han glæder sig meget til at kunne tilbyde og leve op til JMN Finansmæglerne´s målsætninger overfor kunderne:

  1. Vi er altid uvildige
  2. Vi arbejder altid fortroligt.
  3. Vi har tavshedspligt.
  4. Vi vil være de bedste.
  5. Vi er ordentlige og fair overfor alle parter.
  6. Vi tror på langsigtet samarbejde.

Artikler - Klik på nedenstående links for at læse hele artikler om JMN Finans:

- Erfaren finansmand tilbyder hjælp til det økonomiske overblik.

- Stoltheden fik et knæk.

- Krise og hurtige lån ofte årsag til gældsfælde.

- Vi skylder det offentlige 170 mio.​

​Firma

JMN Finans

CVR: 18582570

adresse

Strandvejen 33, Sejs,

8600 Silkeborg

kontakt